રવિવાર, 30 ડિસેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 342

સંતા - યાર, શુ તારી પાસે મુન્નાભાઈનો મોબાઈલ નંબર છે ?
બંતા - નહી, પણ તુ પૂછી કેમ રહ્યો છે ?
સંતા - મારા દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં જાદુની ઝપ્પી અપાવવી છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

લાલુ યાદવે દીવાનખાનામાં ઉપર નીચે બધે કંઈક શોધતા જોઈને રાબડીએ પૂછ્યું, 'શું શોધો છો?'
'છુપો કેમેરા - લાલુ યાદવે જવાબ આપ્યો.
રાબડી દેવી બોલ્યા - તમને એવુ કેમ લાગે છે કે અહી કેમેરા છે ?
લાલુએ જવાબ આપ્યો, 'પેલો છોકરો ટીવી પર વારંવાર કહે છે... આપ દેખ રહે હૈ આજતક. એને કેવી રીતે ખબર કે અત્યારે આપણે આજતક ચેનલ જોઈ રહ્યા છે'?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક ગરબડદાસ હાઈ-વે ઉપર કાર ચલાવી રહ્યા હતા ત્યાં એમની પત્નીનો મોબાઈલ પર ફોન આવ્યો. 'સાંભળો, હમણાં ટીવી પર એક ન્યુઝ હતા કે એક ચક્રમ હાઈ-વે પર રોંગ સાઈડ ગાડી ચલાવી રહ્યો છે. મને થયું તમને ચેતવી દઉં!'
'અરે ભાગ્યવાન, એક નહિં અહીં તો બસો-ત્રણસો ગાડીઓ રોંગ સાઈડ પર ચાલી રહી છે. હું ભગવાનનું નામ લઈને માંડ બચું છું.' ગરબડદાસ બોલ્યાં.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શુક્રવાર, 28 ડિસેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 341

દીપુએ ઘરે આવીને મમ્મીને કહ્યુ - મમ્મી, આજે શાળામાં શિક્ષકે મને પૂછ્યુ કે તમે કેટલા ભાઈ-બહેન છો ?
મેં કહ્યુ - હુ એકનો એક છુ.
મમ્મી ઉત્સુકતાથી બોલી - તો પછી શુ કહ્યુ શિક્ષકે ?
દીપુ - તેઓ બોલ્યા આભાર છે ઈશ્વરનો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

રીમા (રીનાને) : લગ્નજીવનનાં 15 વર્ષમાં પ્રથમ વાર મારા પતિએ મારી સુંદરતાના વખાણ કર્યા.
રીના : શું કહ્યું એમણે ?
રીમા : એમણે કહ્યું મૂર્ખ પતિઓને જ હંમેશાં સુંદર પત્ની મળે છે !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બે કંજૂસ મિત્રો ઘણા સમય પછી મળ્યા તો એકે કહ્યુ - મિલનની ખુશીમાં એક-એક ચા થઈ જાય.
બીજો બોલ્યો - જરૂર પીશું, પરંતુ બિલ તારે આપવું પડશે, યાદ છે છેલ્લીવાર મેં પીવડાવી હતી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~