મંગળવાર, 4 જૂન, 2013

Gujarati Joke Part - 374

છોકરી : ડિયર, આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ ?
છોકરો : લોંગ ડ્રાઈવ પર ડાર્લિંગ.
છોકરી : તેં મને પહેલાં કેમ ન કહ્યું ?
છોકરો : મને પણ હમણાં બ્રેક ફેઈલ થઈ પછી જ ખબર પડી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

દર્દી - ડોક્ટર સાહેબ, મને ખબર નહી કેવી બીમારી છે, મને રોજ વહેમ થાય છે કે મારો કોઈ પીછો કરે છે.
ડોક્ટર - ભાઈ, એ તો તારુ પાછલુ બીલ વસૂલ કરવા એક છોકરો રાખ્યો છે
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

દર્દી : 'ડૉકટર સાહેબ, તમે મારો દારૂ છોડાવી શકો ?
ડૉકટર : '100% છોડાવી શકું દોસ્ત.'
દર્દી : 'તો છોડાવી દો ને સાહેબ, પોલીસે મારી બે પેટી પકડી લીધી છે !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો