રવિવાર, 28 જુલાઈ, 2013

Gujarati Joke Part - 376

પુત્ર : 'પિતાજી, કોઈ વ્યક્તિ આપણા પક્ષમાંથી બીજા પક્ષમાં જાય તો તેને શું કહેવાય ?'
પિતા : 'વિશ્વાસઘાત.'
પુત્ર : 'અને સામા પક્ષમાંથી કોઈ આપણા પક્ષમાં જોડાય તો ?'
પિતા : 'દીકરા ! એને હૃદયપરિવર્તન કહેવાય, સમજ્યો ?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પ્રોફેસર નટુ (વિદ્યાર્થી ગટુને) : 'આસામ કઈ વસ્તુ માટે જાણીતું છે ?'
ગટુ : 'મને ખબર નથી.'
નટુ : 'સારું, હું તને એક સંકેત આપું છું. તારા ઘરમાં જે ચા બને છે તેની પત્તી ક્યાંથી આવે છે ?'
ગટુ : 'અમારા પડોશીના ઘરમાંથી.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક વિદ્યાર્થી - ચાલતી બસમાંથી ક્યારે ઉતરવું જોઈએ ?
બીજો વિદ્યાર્થી - જ્યારે હોસ્પિટલ પાસે હોય.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો