રવિવાર, 1 એપ્રિલ, 2018

Gujarati Jokes Part - 429


અત્યાર ના છોકરાવ ઓછા માર્ક્સ આવે તો આત્મહત્યા કરી લે છે.. 😩
અને
એક અમે હતા કે 😎
અમારા માંર્કસ જોઈને ટીચસઁ 😳 આત્મહત્યા કરવાનું વિચારી લેતા, 🙄😳
આ રખડેલ ને આટલા આવ્યા ક્યાંથી?? 😂😂
😂😂😅😅😆😆😜😜

---------------------------

પહેલાંના જમણવાર અને આજના જમણવારમાં મૂળભૂત ફરક:-
પહેલા જમવા વાળા એક જ જગ્યાએ રહેતા
અને 
પીરસવા વાળા ફરતા રહેતા ,
આજે પીરસવા વાળા  ઉભા હોય છે અને જમવા વાળા ભટક્યા કરે છે.
😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

---------------------------

કાપડ બજારમાં ભયંકર મંદી ના એંધાણ દેખાય છે મીત્રો...

બાઈક માં થી કોક ગાભો કાઢી ગ્યુ બોલો !!
💁🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔💁

---------------------------

🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

એક ભાઈલગ્ન બાદ પ્રથમવાર પોતાને સાસરે જમવા ગયા.

સાસુજીએ પુછ્યું, : "જમાઈરાજ, તમારી ફેવરીટ ડીશ કઈ ?"

ભાઈએ જવાબ આપ્યો, : *"ટાટા સ્કાય."*

😉😉😉😉😉😉😁

---------------------------
By : Ankit Gandhi

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો