શુક્રવાર, 22 માર્ચ, 2013

Gujarati Joke Part - 351

પતિપત્ની ઘરખર્ચની વાત કરતાં હતાં. તેવામાં પતિ બરાડ્યો :
'જો હું પૈસા ન લાવતો હોત તો આ ઘર ન હોત !'
પત્ની : 'જો તું પૈસા ન લાવતો હોત તો હું પણ ન હોત !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મોહન : 'ડૉક્ટર સાહેબ, હું હંમેશા વિચારું છું કે હું એક કૂતરો છું.
ડૉક્ટર : 'આવું તમને ક્યારથી લાગી રહ્યું છે ?'
મોહન : 'જ્યારથી હું ગલુડિયું હતો ત્યારથી !!'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા- હું આજે દસ ઈ-મેલ મોકલવાનો છે.
બંતા- હું તે પોસ્ટબોકસમાં નાખી આવીશ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો