બુધવાર, 27 માર્ચ, 2013

Gujarati Joke Part - 352

મનોચિકિત્સક : તમે ખોટા નિરાશ થયા કરો છો તેમ જીવનમાં નિષ્ફળ છો જ નહિ.
દર્દી : 'સાચું કહો છો સાહેબ, તમારી ફી ભરી શકનાર નિષ્ફળ હોય જ ક્યાંથી ?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ગ્રાહક (દુકાનદારને) - તમે હિસાબમાં ભૂલ કરી છે, પાંચ રૂપિયા ઓછા આપ્યા છે, તમને ગ્રાહકોને છેતરતા શરમ નથી આવતી?
દુકાનદાર - પણ આ પહેલા મે તમને ભૂલથી પાંચ રૂપિયા વધુ આપ્યા હતા ત્યારે તો તમે કંઈ ન બોલ્યા.
ગ્રાહક - મારો નિયમ છે કે દરેક માણસને સુધરવાની એક તક જરૂર આપવી જોઈએ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - લગ્ન શુ છે ?
પતિ - લગ્ન એ ચ્યુઈંગમ છે. શરૂઆતમાં થોડા સમય સુધી ગળ્યુ લાગે છે, પણ પછી ગમે તેટલુ ચાવો બેસ્વાદ જ લાગશે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો