બુધવાર, 7 માર્ચ, 2018

Gujarati Jokes Part - 426

😝😝😝

રઘલો : બાપુ, પથરી થઈ હોય તો કયાંની 'માનતા' રખાય ?

બાપુ : નાની પથરી થઈ હોય તો 'દિવ'ની અને મોટી થઈ હોય તો ગોવા'ની .... 😆😆
🍺🍺🍷🍷🍷🍷🍻🍻🍾

------------------------------

પતી :  કયા ગાયબ હતી ૪ કલાક થી ?
પત્ની :  શોપીંગ કરવા ગઈ તી મોલ માં.
પતી :  શુ શુ લીધુ ?

પત્ની :  ૧ માથાની પીન અને ૪૫ સેલ્ફી. 😄😄😜😜😂😂

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો