રવિવાર, 8 એપ્રિલ, 2012

Gujarati Joke Part - 252

શિક્ષકઃ ગટ્ટુ, આ નદીનું પાણી ગરમ કેમ છે?
ગટ્ટુ : સર, માછલીઓ રસોઇ બનાવી રહી હશે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2010નો અલ્ટ્રામોર્ડન ભિખારી : 'એ માઈ થોડા ખાના દે દે, કુછ ખાયા નહીં હૈ…'
સ્ત્રી : 'અભી બનાયા હી નહીં હૈ, ક્યા દૂં મેરા સર ?'
ભિખારી : 'ગરમ ના હો માઈ ? ખાના બન જાને કે બાદ જરા મિસ કોલ દે દેના…..'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પિતા - કેટલીવાર કીધુ કે જમતી વખતે બોલવાનુ નહી
પુત્ર - પણ પિતાજી હુ તો બતાવી રહ્યો હતો કે તમારી દાળમાં મચ્છર પડ્યુ છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો