મંગળવાર, 10 એપ્રિલ, 2012

Gujarati Joke Part - 253

સન્તા(નાસ્તો કરતાં કરતાં): આ ચકરી કેટલી જુદી અને સ્વાદિષ્ટ છે, નહીં?...
બન્તા: એ ચકરી નહીં, મચ્છર અગરબત્તી છે...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પીંકીં- મમ્મી, તારા વાળમાં આ બે સફેદ વાળ ક્યાંથી આવી ગયા ?
મમ્મી - જે છોકરી પોતાની મમ્મીને જેટલી સતાવે, તેટલા જ મમ્મીને સફેદ વાળ આવી જાય છે, સમજી ?
પીકીં - ત્યારે જ મેં વિચારી રહી હતી કે નાનીના બધા જ વાળ સફેદ કેમ થઈ ગયા ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક સૈનિક - તમે ફોજમાં કેમ જોડાયા ?
બીજો સૈનિક - મારી પત્ની છે નહી, અને હું લડાકૂ સ્વભાવનો છુ, પરંતુ તમે કેવી રીતે ભરતી થયા ?
પહેલો સૈનિક - મારી પત્ની છે અને હું શાંતિ ઈચ્છુ છુ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો