બુધવાર, 9 એપ્રિલ, 2014

Gujarati Joke Part - 424

બંતા- ઓયે સંતા, આ ટ્યુબલાઈટની સામે મોઢુ ફાડીને શું કરી રહ્યો છે?
સંતા - અરે યાર ડોક્ટરે આજે ડિનરમાં લાઈટ ખાવાનું કહ્યું છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મુંબઈના સહારા એરપોર્ટના ગેટ પર એરપોર્ટ અધિકારીએ ચમનને પૂછ્યું : 'તમારી જાણ બહાર કોઈએ તમારી બેગમાં કાંઈ મૂક્યું તો નથી ને ?'
ચમન : 'મારી જાણ બહાર મૂક્યું હોય તો તેની મને શી રીતે ખબર પડે ?'
અધિકારી : 'તમને ખબર ન હોય એટલે જ તો અમે પૂછીએ છીએ !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ - લગ્ન પહેલા તારી ફિગર બિલકુલ કોકની બોટલ જેવી હતી.
પત્ની - એ તો હું હજી પણ છુ.
પતિ - હા, બસ ફેર એટલો જ છે કે પહેલાં તુ 300મીલીની હતી હવે દોઢ લીટરની છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 ટિપ્પણીઓ: