રવિવાર, 13 એપ્રિલ, 2014

Gujarati Joke Part - 425

એક સૈનિક ઓફિસરને કોઈ લાંબી ડ્યુટી પર વિદેશ મોકલવામાં આવ્યો. જ્યારે તેને ત્યાં વધુ દિવસ થઈ ગયા તો એક દિવસ તેને એક પત્ર મળ્યો. - 'જતી વખતે હું તમને મારો જે ફોટો આપ્યો હતો તે પરત કરો, કારણ કે હું હવે એક બેંક મેનેજર સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છુ.'
સૈનિક ઓફિસરે બે ડઝનથી પણ વધુ ફોટા એ છોકરીને મોકલી આપ્યા અને લખ્યુ - 'આમાંથી તમારો ફોટો કાઢીને બાકીના પાછા મોકલો.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

નટુ : મારી મમ્મીને નવી નવી વાનગીઓ બહુ ભાવે.
ગટુ : એમ ? આજે જમણમાં શું બનાવ્યું હતું ?
નટુ : એમ તો જમવાનું અમે હૉટેલમાં જ રાખીએ છીએ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સન્તા બજારમાં ગયા. રસ્તામાં એક ચોર એમનો મોબાઇલ ફોન ઝૂંટવી ભાગી ગયો. સન્તા પાછળ દોડ્યા અને જોરથી ચિલ્લાયા: લે જા, ગધે લેજા, ઇસકા ચાર્જર તો મેરે પાસ હૈ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 ટિપ્પણીઓ:

 1. બહુ જ કોમેડી જોક્સ છે. પણ નવા જોક્સ તો મુકો.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. આ ટિપ્પણી બ્લૉગ વ્યવસ્થાપક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. આ ટિપ્પણી બ્લૉગ વ્યવસ્થાપક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. આ ટિપ્પણી બ્લૉગ વ્યવસ્થાપક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. આ ટિપ્પણી બ્લૉગ વ્યવસ્થાપક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો