મંગળવાર, 1 એપ્રિલ, 2014

Gujarati Joke Part - 422

રામુ : એક પ્રસિદ્ધ કોલ્ડ્રિક્સ કંપનીનાં એક હજાર ઢાંકણાં ભેગાં કરવા માટે કંપનીએ મને ઇનામ આપ્યું.
મહેશ : શું ઇનામ મળ્યું ?
રામુ : હજાર ઢાંકણાં રાખવા માટે કંપનીએ મને એક બોક્સ આપ્યું.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - પુરૂષોને ટાલ કેમ પડે છે ?
પતિ - કારણ કે તેઓ મગજથી વધુ કામ લે છે.
પત્ની - તો પછી સ્ત્રીઓને કેમ નથી પડતી ?
પતિ - તેથી તો તેમને મોઢા પર વાળ નથી હોતા.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

કપ્તાન: (એક દુશ્મન જહાજને આવતાં જોઈને) જાવ, મારો લાલ શર્ટ લઈ આવો.
સેઇલર: કેમ લાલ શર્ટ?
કપ્તાન: લડાઈમાં મને લોહી નીકળે તે કોઈ જુએ એ મને પસંદ નથી.

(થોડા દિવસ પછી)
કપ્તાન: (એક સાથે પાંચ દુશ્મન જહાજોને આવતા જોઇને) જાવ, મારું પીળું પેંટ લઈ આવો
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો