ગુરુવાર, 22 જુલાઈ, 2010

Gujarati Joke Part - 57

બંતા - મને તારા ઘરની માખીઓ સતાવી રહી છે. જ્યારથી આવ્યો છુ ત્યારથી મારી પર જ બેસી રહી છે. ઉડાવુ છુ તો ફરી બેસે છે
સંતા - હું પણ આમની આદતથી કંટાળી ગયો છુ જ્યાં ગંદી વસ્તુ દેખાય છે ત્યાંજ બેસવાનું શરૂ થઈ જાય છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષકે રાજુને પૂછ્યું : 'રાજુ, જો તારો ભાઈ કોઈ તાળાની ચાવી ગળી જાય તો તુ શું કરે ?'
રાજુએ કહ્યું : 'સાહેબ ! હું કંઈ જ ન કરું. કારણ કે અમારા ઘરમાં દરેક તાળાની બે ચાવી છે.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ- શુ હજુ સુધી જમવાનું તૈયાર નથી થયું ? તો પછી હુ જાઉં છુ હોટલમાં જમવા.
પત્ની - અડધો કલાક રોકાઈ જાવ.
પતિ - શુ તુ અડધો કલાકમાં રસોઈ તૈયાર કરી લઈશ ?
પત્ની - નહી, ત્યાં સુધી હું તમારી સાથે આવવા તૈયાર થઈ જતી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો