શનિવાર, 25 મે, 2013

Gujarati Joke Part - 369

એક મુસાફર : 'આજે લાગે છે કે બસમાં મુસાફરોના બદલે બધી જાતનાં જાનવરો જ ભરી દીધાં છે.'
બીજો મુસાફર : 'ખરી વાત છે, તમે આવ્યા એ પહેલાં એક ઘુવડની કમી હતી, અને તમે આવી ગયા.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતાએ બંતા સિપાહીને પૂછ્યુ - તે ચોરને પકડ્યો કેમ નહી ?
બંતા બોલ્યો - શુ કરુ સર, જે ઘરમાં ચોર ઘુસ્યો હતો, ત્યાં દરવાજા પર લખ્યુ હતુ કે -અંદર આવવાની મનાઈ છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મનોચિકિત્સક કોને કહેવાય ?
એક એવો માણસ જે ખૂબ મોટા પૈસા લઇને તમે કેવા છો એવું વર્ણન આપે છે, જે તમારી પત્ની તમને રોજ મફતમાં આપતી હોય છે...!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો