સોમવાર, 27 મે, 2013

Gujarati Joke Part - 370

વક્તા ભાષણ આપી રહ્યા હતા; કોઈકે તેમના પર સડેલું ટામેટું નાખ્યું. વક્તાએ બૂમ મારી : 'આ શું તોફાન છે ? પોલીસ ક્યાં છે ?
'બીજા ટામેટા લેવા ગયા છે !' કોઈકે કહ્યું.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક મૂરખના સરદારે ફૂટપાથ ઉપર ચોકથી લખેલું વાક્ય વાંચ્યું :
'વાંચવાવાળો ગધેડો.'
મૂરખના સરદારે એ ભૂંસીને લખ્યું :
'લખવાવાળો ગધેડૉ !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક વાર પોતાના ટાલિયા પતિને પત્નીએ પૂછ્યુ - શું તમને આ ટાલથી કદી કોઈ તકલીફ નથી થતી ?
પતિ - ના, આમ તો ખાસ કોઈ નહિ, હા, પણ જ્યારે મોઢુ ધોઉં છુ ત્યારે એ સમજાતુ નથી કે ક્યા સુધી ધોવાનું છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો