શુક્રવાર, 31 મે, 2013

Gujarati Joke Part - 372

સંતા એક દિવસ બંતાની હોટલમાં ગયો.
બિરયાની ખાતાં ખાતાં તેણે ફરિયાદ કરી કે બિરયાની બહુ ખરાબ છે.
આ સાંભળીને બંતાએ કહ્યુ કે - હુ ત્યારથી બિરયાની બનાવી રહ્યો છુ જ્યારે તુ જનમ્યો પણ નહી હોય.
સંતા બોલ્યો - વાત સાચી હશે, પણ તે બિરયાની હમણાં કેમ વેચી રહ્યા છો ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની : 'આજે અકસ્માત થતાં રહી ગયો !'
પતિ : 'શું થયું ?'
પત્ની : 'આ આપણી ઘડિયાળ, ઉપરથી એવી પડી ! એક સેકંડનો ફરક પડ્યો હોત તો મારી માનું માથું ભાંગી જાત !'
પતિ : 'હું નહોતો કહેતો આ ઘડિયાળ થોડું મોડું જ છે !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - યાર, તમારો ફોટો તો બહુ સંદર છે.
બંતા - ક્યા જોયો ? પત્ર-મિત્રમાં ?
સંતા - નહી, પોલીસ ચોકીમાં.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો