બુધવાર, 14 ઑગસ્ટ, 2013

Gujarati Joke Part - 380

પિન્ટુ: તું મોટી થઇને મારી સાથે લગ્ન કરીશ?
સોનુ: ના, અમે કુટુંબ બહાર લગ્ન કરતા નથી.
સોનુ: મારા માસા-માસીને, કાકા-કાકીને, મામા-મામીને પરણ્યા.. હવે હું સગા છોડી તને કેમ પરણું?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

છોકરી : આપણે જ્યારે લગ્ન કરીશું એ પછી હું તમારી બધી ચિંતાઓ, મુશ્કેલીઓ, ઉપાધીઓ વહેંચીશ અને તમારી મુશ્કેલીઓ હળવી કરીશ.
છોકરો : પણ, મારે તો કોઈ મુશ્કેલીઓ અને ચિંતાઓ છે જ નહીં !
છોકરી : એ તો હજી હું તમને ક્યાં પરણી છું !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ (નવી પત્ની-ને) : હું તારા ખાવાના બનાવવામાં કોઈ ખામી નથી કાઢતો , પરંતુ મારી આ ઈચ્છા્ અવશ્ય છે કે તું મારે મા ની જેમ સર સ રસોઈ બનાવે.
પત્ની : ઠીક છે આ કોઈ મુશ્કે લ કામ નથી, જો તમે પણ મારા પિતાજીની જેમ લોટ બાંધવાનું શીખો લો તો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો