શુક્રવાર, 16 ઑગસ્ટ, 2013

Gujarati Joke Part - 381

ખેતીવાડી કૉલેજનો ગ્રેજ્યુએટ થઈને તાજો જ પાછો ફરેલો કપિલ પાડોશના ખેડૂતને કહે : 'તમારા લોકોની ખેતી કરવાની પદ્ધતિ હજુ સાવ જૂનીપુરાણી છે. મને ખાતરી છે કે પેલી જામફળીમાંથી દસેક કિલો જામફળ પણ તમે નહીં લેતા હો.'
'વાત તો ખરી છે.' ખેડૂત બોલ્યો, 'એ સીતાફળી છે.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક દિવસ બંતા બેંકમાં ગયો ત્યાં સંતા મેનેજરે તેમને પૂછ્યુ
સંતા - તમે તમારી પત્નીને છેવટે છુટાછેડા આપી જ દીધા.
બંતા - તમેન કેવી રીતે ખબર પડી ?
સંતા - તમારા બેંકનુ બેલેંસ વધી જો રહ્યુ છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સોહન- શું તુ તારી મમ્મીનું કહેવું માને છે ?
મોહન - હા, બિલકુલ માનું છું, અરે હું તો એ જેટલું કહે છે એનાથી વધુ માનું છું.
સોહન--કેવી રીતે ?
મોહન - જ્યારે મમ્મી કહે છે કે ફ્રિઝમાં મૂકેલી અડધી મિઠાઈ ખાઈ લે તો આખી ખાઈ જાઉં છું.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો