રવિવાર, 18 ઑગસ્ટ, 2013

Gujarati Joke Part - 382

કરિયાણાની દુકાને
ઘરાક: લાલાજી, સાબુ છે?
લાલાજી: (નાકમાંથી આંગળી કાઢતાં) હા, છે, બોલો કયો જોઇએ છે?
ઘરાક: મહેરબાની કરીને કોઇપણ સાબુથી હાથ ધોઇને પછી બે કિલો ચોખા આપો.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ - તુ કહે છે કે તને મારી સાથે બીજી મુલાકાતમાં પ્રેમ થયો. પણ પહેલી મુલાકાતમાં આવુ ન થયુ ? પ્રેમ તો હંમેશા પહેલી નજરમાં થાય છે.
પત્ની - તમે મને બીજીવાર મળ્યા ત્યારે આ વાત ખબર પડી કે તમે ખૂબ શ્રીમંત છો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

તોફાની બંટી : પપ્પા, ગળામાં શું બાંઘ્યું છે?
પપ્પા : તને નથી ખબર, આને શું કહેવાય?
તોફાની બંટી : સમજી ગયો પપ્પા, તમે પણ મારી જેમ નાક સાફ કરવાનો રૂમાલ બાંઘ્યો છે. હેં ને!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: