શુક્રવાર, 10 સપ્ટેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 73

પતિને પિયરે ગયેલી પત્નીનો તાર મળ્યો. તેમાં લખ્યું હતુ - પ્રિયે, તમારા વિયોગમાં ગાળેલ એક મહિનામાં હું અડધી રહી ગઈ છું. તમે ક્યારે આવી રહ્યા છો ?
પતિએ જવાબમાં લખ્યું - હવે તો હું એક મહિના પછી જ આવીશ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

દારૂડિયા પતિએ પત્નીની ફટકારથી બચવા ઘરે આવતાં જ ચોપડી ખોલીને વાંચવાનો ઢોંગ કરવા માંડ્યો
પત્ની - આજે ફ્રીમાં પી ને આવ્યા ?
પતિ - ના, આજે નથી પીધી.
પત્ની - તો પછી આ સૂટકેસ ખોલીને શું બબડી રહ્યાં છો. ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - (બંતાને) એવી કંઈ વસ્તુ છે જે સતત વધતી રહે છે ?
બંતા - ભારતની જનસંખ્યા.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: