મંગળવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 79

સંતા - તમારી છત્રીમાં તો કાણું છે.
બંતા - ખબર છે, મેં જ કર્યુ છે.
સંતા- પણ કેમ?
બંતા - અરે યાર, જ્યારે વરસાદ બંધ થઈ જશે ત્યારે મને ખબર પડી જાયને એટલા માટે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષક - ગાંધીજીની સત્ય અને અહિંસાની લડત રંગ લાવી અને પરિણામ સ્વરૂપ આપણે 15 ઓગસ્ટે શુ મેળવ્યુ બતાવો બાળકો ?
એક બાળક - એક રજા.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ડેટિંગ પર ગયેલ એક પ્રેમીએ પ્રેમિકાને પોતાનો પગાર બતાવતા પૂછ્યુ - શુ તુ આટલા ઓછા પગારમાં તુ ઘરખર્ચ ચલાવી શકીશ.
પ્રેમિકા - મારો ખર્ચ નીકળી જશે, તુ તારુ જોઈ લેજે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો