રવિવાર, 19 સપ્ટેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 76

સંતા : યાર, પાણી માટે આજે આટલી ખેંચાતાણી થઈ રહી છે, તો ખબર નહિ દસ વર્ષ પછી શું થશે.
બંતા : અરે મિત્ર તારે ચિંતા કરવાની શું જરૂર છે, તારા તો ચાર-ચાર દિકરા છે, દહેજમાં એક ટેંકર જ માંગી લે જે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

આ ઈન્દ્રપાલ પણ વિચિત્ર માણસ છે જ્યારે જુઓ ત્યારે નાણાંભીડમાં જ હોય. પૈસા તેની પાસે હોતા જ નથી.
સમજમાં નથી આવતું કે પૈસા વગર તેનું કામ કેવી રીતે ચાલે છે ?
'કેમ ? શું તે તારી પાસે પૈસા માગવા આવ્યો હતો કે શું ?'
'ના, પણ હું જ્યારે પણ એની પાસે પૈસા માગવા જઉં છું ત્યારે તે જવાબ આપે છે કે મારી પાસે પૈસા નથી.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"આ કોફી ખાસ દાર્જિલિન્ગ થી આવી છે."
"એમ? તો ય હજી ગરમ છે."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 ટિપ્પણીઓ: