શનિવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 78

મોહન, મગન અને ગટ્ટુનુ જહાજ તોફાનમાં અટવાતા એક ટાપુ પર પહોંચી ગયુ. બે દિવસ પછી તેમને રેતીમાંથી ચિરાગ મળ્યો. ચિરાગ ઉપરની રેતી ખંખેરતાં જ એક જીન હાજર થઈ ગયો અને બોલ્યો, 'હું ત્રણેયની એક-એક ઇચ્છા પૂરી કરીશ, જલ્દી બોલો'

મોહન બોલ્યો, 'હું ઘરે પહોંચી જાઉં.' ધુમાડો થયો અને મોહન ગાયબ. મગન બોલ્યો, 'મારી પણ ઈચ્છા છે કે હુ ઘરે જાઉં.' ધુમાડો થયો અને એ પણ જતો રહ્યો. છેલ્લે ગટ્ટુનો વારો આવ્યો. તે બોલ્યો - અરે હું એકલો બોર થઈ ગયો છુ, તમે એ બેઉંને પાછા તેડાવો. ધુમાડો થયો અને બંને પાછા આવી ગયા.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક ફોટો ગ્રાફર એક દાદાજીની 98મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તેના ફોટા પાડી રહ્યો હતો, ફોટા પાડી લીધા પછી જતા જતા તેણે કહ્યુ - દાદાજી હું આશા કરુ છુ કે હુ તમારા 100મી વર્ષગાંઠ સુધીના ફોટા પાડતો રહુ.

દાદાજી - હા હા જરૂર પાડીશ, તુ તો બિલકુલ સ્વસ્થ જ લાગી રહ્યો છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ચિંટૂ - આ ગાય ગળામાં ઘંટડી શા માટે બાંધે છે ?
પિંટૂ - તેમના હોર્ન કામ નથી કરતાં એટલે

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો