બુધવાર, 6 જૂન, 2012

Gujarati Joke Part - 271

પત્ની(પતિને) તમને ખબર છે આપણું બાળક ચાલવા લાગ્યું છે ?
પતિ - ક્યારથી ?
પત્ની - એક અઠવાડિયાથી.
પતિ - અત્યાર સુધી તો તે ખૂબ દૂર નીકળી ગયો હશે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'જરા વિચારો, બાળકો' શિક્ષકે કહ્યું, 'આફ્રિકામાં અનેક વિસ્તારોમાં નિશાળ જ નથી ! તો આપણે શાના માટે પૈસા બચાવવા મથવું જોઈએ ?'
બાળકોનો હર્ષનાદ થયો : 'આફ્રિકા જવા માટે !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ - મને એ લોકોથી નફરત છે, જે પીઠ પાછળ વાતો કરે છે.
પત્ની - ખાસ કરીને સિનેમાહોલમાં

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો