રવિવાર, 10 જૂન, 2012

Gujarati Joke Part - 273

નેતા : "યે સબ લોગ ફુટબોલ કો ઈતની લાતેં ક્યોં મારતે હૈ ?"
પી.એ. : "ગોલ કરને કે લીએ."
નેતા : "અરે. પર યે બોલ પહેલેસે ઈતના ગોલ તો હૈ, ઔર કીતના ગોલ કરેંગે ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટીચર- હુ તને અડધો કલાકથી જોઈ રહ્યો છુ કે તુ નોટબુકમાં ફક્ત પ્રશ્ન જ પ્રશ્ન લખી રહ્યો છે, જવાબ ક્યારે લખીશ.
બંટી - સર, તમે જ્યારે ચા પીવા બહાર જશો ત્યારે જવાબ પણ લખી નાખીશ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'મારી દાઢી કરવા માટે તેં ગરમ પાણી મૂકેલું તે કેવું ગંદુ હતું ! મારો તો બ્રશ ખરાબ થઈ ગયો…!'
'અરે, એ ગરમ પાણી નહોતું…. તમારા માટે સવારની ગરમાગરમ ચા હતી !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો