બુધવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2014

Gujarati Joke Part - 403

મમ્મી - પીંકીં તુ સુઈ કેમ નથી જતી ? સવારે સ્કૂલે જવાનું છે.
પિંકી- મમ્મી, એ જ ચિંતા તો મને સુવા નથી દેતી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ - પ્રિયે, મારા સમ ખાઈને કહો કે તને બિલકુલ ભૂખ નથી લાગી.
પત્ની - સમ ખાવા જેટલી જગ્યા હોત તો તમે લાવેલી મીઠાઈ ન ખાઈ લેતી ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટીચર કહેઃ ગટ્ટુ બોલ તો, આપણે જે ભાષા બોલીયે છીયે તેને માતૃભાષા કેમ કહેવાય છે?
ગટ્ટુ : કારણ કે મેડમ, પિતાનો બોલવાનો વારો તો ક્યારેય આવતો જ નથી હોતો…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો