ગુરુવાર, 23 જાન્યુઆરી, 2014

Gujarati Joke Part - 405

સંતા - યાર સંતા, તુ વિદેશી ચેનલ જ કેમ જોવાનુ પસંદ કરે છે ?
બંતા - અરે યાર, તુ જાણતો નથી કે તેમા દરેક સમયે ફ્રેશ માલ જોવા મળે છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

કુણાલ - મમ્મી, શુ બધી વાર્તાઓ 'એક રાજા હતો...' થી શરૂ થાય છે ?
મમ્મી એ કહ્યુ - નહી બેટા, એ તો બહુ જુની વાત છે. હવે તો વાર્તાઓ જે રાતે તારા પપ્પા સંભળાવે છે - 'આજે ઓફિસમાં જરૂરી કામ હતી, એટલે રાત સુધી રોકાવવુ પડ્યુ....' થી શરૂ થાય છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટોળું = બે સ્ત્રીઓ !
ટેબલ = ખાનાંઓ વાળી કચરાપેટી !
ઠંડુ યુદ્ધ = ગરમ શાંતિ !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો