સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી, 2014

Gujarati Joke Part - 406

એક વાર નીકી બીમાર પડી. તો તેમના ફેમિલી ડોક્ટર તેને તપાસવા આવ્યા. તેને તપાસ્યા પછી તે બોલ્યા - ગભરાવવા જેવુ કશુ નથી. બસ એનુ પેટ ખરાબ છે.
એટલામાં નીકી બોલી - પણ ડોક્ટર સાહેબ હું તો રોજ સાબુથી ઘસી ઘસીને ન્હાવુ છુ, જુઓ મારુ પેટ કેટલુ સાફ છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષક : વિદેશપ્રવાસ કરનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા કોણ ?
મગન : સીતા માતા.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ડૉકટર : તમારે માટે એક સારા અને એક માઠા સમાચાર છે.
દર્દી : પહેલા સારા સમાચાર આપો.
ડોકટર : તમારો રોગગ્રસ્ત પગ હવે સુધારા ઉપર છે !
દર્દી : અને માઠા સમાચાર ?
ડોકટર : ભૂલથી તમારો સાજો પગ મેં ઓપરેટ કરી નાખ્યો છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો