બુધવાર, 12 ફેબ્રુઆરી, 2014

Gujarati Joke Part - 410

સુરેશ - મારા દાંતમાં ખૂબ જ દુ:ખાવો છે, શુ કરુ ?
રમેશ - એકવાર મારા દાંતમાં પણ ખોબ દુ:ખાવો ઉપડ્યો હતો, ત્યારે મેં ઘરે આવતા જ મારી પત્નીને કિસ કર્યુ અને મારી સલાહ છે કે તુ પણ આવુ કર.
સુરેશ - શુ તારી પત્ની આ માટે રાજી થશે ખરી ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક સાહેબે એક પંડિતને જમવા માટે ઘરે બોલાવ્યો. જ્યારે તેમણે ઘણું ખાઈ લીધુ ત્યારે તેમણે પેટ તરફ ઈશારો કહી જણાવ્યુ - બસ ભરાઈ ગઈ.
ત્યારબાદ મલાઈ પેંડાથી ભરેલી એક પ્લેટ મૂકવામાં આવી તો તેમણે તે પણ ખાઈ લીધી.
આ જોઈને એક છોકરાએ કહ્યુ - પંડિતજી તમારી બસ તો ભરાઈ ગઈ હતી તો આ કેવી રીતે ખાધા ?
પંડિતજી બોલ્યા - યજમાન, બસ તો ભરાઈ ગઈ હતી, પરંતુ કંડક્ટરની સીટ તો ખાલી હતી ને.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શેઠ : 'તમે કોઈને કોઈ બહાનું બતાવી રજાઓ લીધા કરો છો. પહેલાં તમારાં સાસુ મરી ગયાં, પછી દીકરી માંદી પડી, એ પછી સાળાના લગ્નમાં જવા માટે રજા લીધી… બોલો, હવે શાને માટે રજા જોઈએ છે ?'
કર્મચારી : 'સાહેબ, મારાં પોતાનાં લગ્ન છે.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો