શનિવાર, 8 માર્ચ, 2014

Gujarati Joke Part - 416

પત્ની એ પતિને કહ્યું - સાંભળો છો ? આવી જ રીતે જો તમારા વાળ ખરતાં રહેશે તો હું તમને છુટાછેડા આપી દઈશ
મને ટાલિયા લોકો પસંદ નથી.
પતિ ચોંકીને બોલ્યો - હેં.. હું પણ કેટલો મૂર્ખો છુ, ભગવાન જોડે કશું સારું માંગવાને બદલે હંમેશા કહેતો રહ્યો કે મારા વાળ સહી- સલામત રહે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક સ્ત્રીને પતિની કબર પર પંખો કરતી જોઈ પોપટે પૂછ્યું તમે તમારા પતિને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા, હજી પણ તેનો ખ્યાલ રાખો છો.
સ્ત્રી - અમારામાં રિવાજ છે કે પતિની કબર સૂકાય નહી ત્યાં સુધી બીજા લગ્ન નથી કરી શકાતા.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક દિવસે મગન રેલવેની મુસાફરી કરી રહ્યો હતો, ટીટીએ આવીને તેને પૂછ્યુ- તમારે ક્યા જવાનુ છે ?
મગન - રામના જન્મસ્થાન.
ટીટી - ટિકિટ લીધી છે ?
મગન - એની શી જરૂર છે ? હુ તો ભાઈ પુણ્યકામ માટે જઉં છુ.
ટીટી - તો પછી ચાલો મારી સાથે.
મગન - ક્યા ? ટીટી - કૃષ્ણના જન્મસ્થાને.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: