મંગળવાર, 4 માર્ચ, 2014

Gujarati Joke Part - 415

સંતા - શુ તુ ખાધા વગર જીવતો રહી શકે છે ?
બંતા - નહી.
સંતા - પણ હુ રહી શકુ છુ.
બંતા - કેવી રીતે ?
સંતા- નાશ્તો કરી ને.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

છગન : 'મારી પ્રેમિકા છેલ્લા બે મહિનાથી દર રવિવારે સો રૂપિયા માંગે છે.'
મગન : 'એમ ? પણ એ રૂપિયાનું એ શું કરે છે ?'
છગન : 'એ વાતની તો મને પણ ખબર નથી. કારણકે મેં હજુ સુધી એને ક્યારેય પૈસા આપ્યા જ નથી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મગન : તારી કારનું નામ શું ?
છગન : યાદ નથી યાર, પણ કંઈક T થી શરૂ થાય છે.
મગન : ઓયે…. તારી ગાડી તો કમાલની છે યાર. ટી થી શરૂ થાય છે ! મારી તો પેટ્રોલથી શરૂ થાય છે….!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો