સોમવાર, 24 માર્ચ, 2014

Gujarati Joke Part - 420

બંટી- પપ્પા, આ રાવણ કોણ હતો ?
પપ્પા - તુ સ્કુલે જાય છે તો તને ખબર નથી કે રાવણ કોણ હતો ? જા જઈને મહાભારત જો, તને ખબર પડી જશે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

દારૂડિયા પતિએ પત્નીની ફટકારથી બચવા ઘરે આવતાં જ મોટી ચોપડી ખોલીને વાંચવા માંડ્યું
પત્ની - આજે ફ્રીમાં પી ને આવ્યા ?
પતિ - ના, આજે નથી પીધી.
પત્ની - તો પછી આ સૂટકેસ ખોલીને શું બબડી રહ્યાં છો. ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - તમને સંગીતનો શોખ છે?
બંતા - હા, હુ તો સંગીતને પ્રેમ કરું છું.
સંતા - તમે કયુ વાદ્ય યંત્ર વગાડો છો.
બંતા - ગ્રામોફોન.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો