સોમવાર, 9 ઑગસ્ટ, 2010

Gujarati Joke Part - 63

નયન : બચપન મેં મા કી બાત સૂની હોતી તો આજ યે દિન ના દેખને પડતે.
ન્યાયાધીશ : ક્યા કહેતી થી તુમ્હારી માં ?
નયન : જબ બાત હી નહીં સૂની તો કૈસે બતાવું માં ક્યાં કહેતી થી ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક વ્યક્તિએ બીજા વ્યક્તિને પૂછ્યું - તમારી શર્ટના ખૂણાં પર આ ગાઁઠ કેવી રીતે બંધાઈ ?
બીજાએ જવાબ આપ્યો - પત્નીનો પત્ર પોસ્ટબોક્સમાં નાખવાની યાદ રહે તે માટે.
પહેલો બોલ્યો - શુ તમે તે પત્ર પોસ્ટ કરી દીધો ?
બીજાએ જવાબ આપ્યો - નહી, મારી પત્ની મને તે પત્ર આપવાનું જ ભૂલી ગઈ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મોનૂ - સોનુ, કરોળિયો તારા કમ્પ્યુટર પર શુ કરી રહ્યો છે ?
સોનુ- ખબર નહી... તું જ બતાવી દે.
મોનુ - મને લાગે છે કે કોઈ વેબસાઈટ બનાવી રહ્યો હશે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો