શનિવાર, 21 ઑગસ્ટ, 2010

Gujarati Joke Part - 67

સંતા : યાર પેપર લીક થઈ ગયું એટલે મારી પરીક્ષા રદ થઈ ગઈ.
બંતા : કેવી પરીક્ષા લે છે, પેપરને પ્લંઈબરથી ચેક કરાવી લેવું જોઈએ ને.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બંતા જ્યોતિષને પોતાનો હાથ બતાવવા ગયો.
જ્યોતિષીએ કહ્યુ - આજે તમારી પત્નીને જરૂર ધનનો લાભ થશે.
બંતાએ મોઢું બગાડતા કહ્યુ - તમે સાચુ કહી રહ્યા છો, આજે હું મારુ પાકીટ ઘરે ભૂલી આવ્યો છુ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - જુઓ છાપામાં દારૂ પીવાથી થતાં નુકશાનો લખ્યા છે અને તમે રાત-દિવસ નશામાં રહો છો.
પતિ - બસ, બહુ થયું, કાલથી બિલકુલ બંધ.
પત્ની - (ખુશ થઈને) સાચે જ, કાલથી દારૂ પીવાનુ બંધ કરી દેશો ?
પતિ - ના, કાલથી છાપુ બંધ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: