બુધવાર, 18 ઑગસ્ટ, 2010

Gujarati Joke Part - 66

સંતા - હું બધા પ્રકારના હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ ચૂક્યો છુ.
બંતા- ખોટું, તુ મેટરનિટિ હોસ્પિટલમાં તો નહિ દાખલ થયો હોય ને ?
સંતા - અરે યાર ત્યાજ તો હું જન્મયો હતો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

માઁ - બબલી, તુ આટલી આળસી કેમ છે ?
બબલી- 'મેન્યુફૈક્ચરિંગ ડિફેક્ટ' ને કારણે જ માઁ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા ચોરે બંતા ચોરને કહ્યુ - મને આ ઠંડીની ઋતુ બિલકુલ ગમતી નથી.
બંતા -કેમ ?
સંતા - બધા લોકો પોતાના ખિસ્સામાં હાથ નાખે છે માટે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: