શુક્રવાર, 5 નવેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 93

પત્ની : તમારી સાથે જીવવા કરતાં તો મોત આવે તો સારું !
પતિ : મનેય એવું જ થાય છે કે આનાં કરતાં તો મરી જાઉં તો સારું.
પત્ની : તો તો ભૈ સાબ મારે મરવુંય નથી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'મસુરી બહુ સરસ છે. એને લીધે મને જીવનમાં સૌથી આનંદદાયી દિવસો મળ્યા.'
'એમ ? તમે ક્યારે ગયા હતા ?'
'હું તો નથી ગયો, પણ મારી પત્ની ગઈ હતી !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક જણે પોતાના મિત્ર પાસે કબૂલાત કરી, 'ધોબી પાસે કપડાં ધોવરાવીને, હૉટલનું ખાઈને અને કાણાંવાળાં મોજા પહેરીને હું કંટાળેલો, એટલે પછી પરણી ગયો.'
'માળું, એ તો અચરજ કહેવાય !' મિત્રે જવાબ વાળ્યો, 'કેમ કે એ જ કારણોસર મેં તો છૂટાછેડા લીધા !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો