બુધવાર, 17 નવેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 97

ટિંકૂને તેના મમ્મી-પપ્પાએ એક ઘડિયાળ ખરીદી આપી હતી. ઘડિયાળ બંધ જોઈને દુ:ખી થયેલા ટિંકૂએ ઘડિયાળ ખોલી. જોયુ તો પટ્ટા પર મરેલો મચ્છર ચોટ્યો હતો. તે રડવા લાગ્યો.
મમ્મી બોલી - શુ થયુ ટિંકૂ ?
ટિંકૂ - મમ્મી, મારી ઘડિયાળનો ડ્રાઈવર મરી ગયો. હવે ઘડિયાળ કેવી રીતે ચાલશે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મમ્મી-- અરે બંટી જરા બજારમાંથી કપૂર તો લઈ આવ.
બંટી- અરે પણ એ તો બતાવો કે કયો કપૂર લાઉં? શકિ્‌ત કપૂર, અનિલ કપૂર કે શાહિદ કપૂર લાઉં?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

રાકેશ : 'પપ્પા, તમારી કારની ચાવી આપોને, મારે બહાર જેવું છે.'
પપ્પા : 'ભગવાને બે પગ આપ્યા છે, એનો ઉપયોગ ક્યારે કરીશ ?'
રાકેશ : 'એક પગનો ઉપયોગ એકસીલેટર દબાવવા માટે અને બીજા પગનો ઉપયોગ બ્રેક દબાવવા માટે.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી:

  1. મમ્મી-- અરે બંટી જરા બજારમાંથી કપૂર તો લઈ આવ.
    બંટી- અરે પણ એ તો બતાવો કે કયો કપૂર લાઉં? શકિ્‌ત કપૂર, અનિલ કપૂર કે શાહિદ કપૂર લાઉં?

    Awesome joke...

    જવાબ આપોકાઢી નાખો