શનિવાર, 20 નવેમ્બર, 2010

Gujarati Joke Part - 98

સંતા - બતાવ, બંતા લોકો અક્કલથી કામ લે તો શુ થશે ?
બંતા - તો તેમને છુટા છેડા લેવા ન પડે.
સંતા - અને વધુ બુધ્ધિથી કામ કરે તો ?
બંતા - તો તેમને લગ્ન કરવાનો વારો જ આવે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક છોકરીની મમ્મીએ તેમના ડોકટરને પોતાની દીકરીની એક વિચિત્ર આદત વિશે કહ્યુ કે - તે આખો દિવસ પથારીમાં પડી રહે છે અને યીસ્ટ અને કારનું વેક્સ ખાય છે. શુ થશે આનુ ?
ડોક્ટરે તરતજ કહ્યું - તે વધશે અને ચમકશે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મમ્મી - રાજૂ, આ પેંટ નાની થઈ ગઈ છે, તું પહેરી લે.
રાજુ- ઠીક છે, મમ્મી હમણાં તો હું પહેરી લઉં છુ, જ્યારે પેંટ મોટી થશે ત્યારે પપ્પાને આપી દેજો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો