શનિવાર, 16 જુલાઈ, 2011

Gujarati Joke Part - 126

સંતા - મારી પત્ની રોજ ફરિયાદ કરતી હતી કે મારી પાસે પહેરવા માટે વ્યવસ્થિત કપડાં નથી.
બતા - તો શુ તે એણે કપડાં સીવડાવી આપ્યા.
સંતા - નહી યાર, મેં મારા ધરની બારીઓમાં પરદા લગાવડાવી દીધા.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

હૉસ્ટેલમાં રહી અભ્યાસ કરતા મહેશનાં વખાણ કરતાં શિક્ષકે કહ્યું : 'મહેશ, તારું પત્રલેખન બહુ સરસ છે.'
મહેશે કહ્યું : 'તે હોય જ ને સાહેબ, ઘરેથી પૈસા મંગાવવા વારંવાર જાતજાતના પત્રો લખવા પડતા હોય છે !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બાબુ : 'મારા કાકાની પાસે સાયકલથી માંડીને હવાઈ જહાજ સુધી બધું જ છે.'
કનુ : 'તારા કાકા શેનો વેપાર કરે છે ?'
બાબુ : 'તેમની રમકડાંની દુકાન છે.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો