શનિવાર, 30 જુલાઈ, 2011

Gujarati Joke Part - 133

ટીનુ એક પગમાં કાળું અને એક પગમાં સફેદ બૂટ પહેરીને સ્કૂલમાં પહોંચ્યો.
ટીચર: ઘરે જઇને બદલી આવ.
ટીનુ: કોઇ અર્થ નથી ટીચર, ઘરમાં પણ એક કાળું અને એક સફેદ બૂટ જ છે

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એકવાર દેવળમાં પ્રવચન કરતાં પાદરીએ કહ્યું : 'આજે હું જૂઠાણાં વિષે પ્રવચન આપવાનો છું. પણ એ પહેલાં મને કહો અહીં હાજર રહેલાઓમાંથી 'માર્ક'નું સત્તરમું પ્રકરણ કોણે કોણે વાંચ્યું છે ?' હાજર રહેલા લગભગ બધી જ વ્યક્તિઓએ હાથ ઊંચા કર્યા પછી પાદરી શાંતિથી કહે : 'બાઈબલમાં માર્કનું સત્તરમું પ્રકરણ છે જ નહીં, ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બંટી- પપ્પા-, આ રાવણ કોણ હતો?
પપ્પાુ- તું સ્કૂ,લે જાય છે અને તને ખબર નથી કે રાવણ કોણ હતો? જા જઈને મહાભારત જો, તને ખબર પડી જશે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો