મંગળવાર, 6 ડિસેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 197

પતિ પત્નીને - ભાગ્યવાન, તારી જોડે લગ્ન કરીને મને એક ફાયદો થયો.
પત્ની - શુ થયો બતવો તો ખરા.
પતિ - મને મારા કર્મોની સજા જીવતા જીવત મળી ગઈ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

કાકા : 'અરે ભાઈ, મારા કૉમ્પ્યુટર માટે સારામાંના પડદા આપજો ને !
દુકાનદાર : 'કાકા, કૉમ્પ્યુટરના પડદા વિશે તો સાંભળ્યું નથી. કૉમ્પ્યુરરમાં વળી પડદાની શી જરૂર ?'
કાકા : 'અર ભાઈ, મારા કૉમ્પ્યુટરમાં 'વિન્ડો' છે !'


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પ્રેમી - તો પાકુ છે ને કે આજે રાતે આપણે બે વાગે શહેર છોડીને ભાગી જશુ.
તુ બિલકુલ પણ મોડુ ન કરતી, હું તારી રાહ જોઈશ.
પ્રેમિકા - તુ ચિંતા ન કરીશ મારા પતિ મારો સામાન બાંધી રહ્યા છે.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો