સોમવાર, 12 ડિસેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 200

પત્ની ગભરાઈને અંદર આવી અને પતિને કહ્યુ - સાંભળો છો ? ભૂકંપ આવી રહ્યો છે. આખું મકાન હલી રહ્યું છે. કદાચ પડી જશે.
પતિ - પડતુ હોય તો પડવા દે. એની ચિંતા મકાનમાલિક કરશે.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'આજે મારી બેબી સ્કૂલમાં આવી શકે તેમ નથી.'
'તમે કોણ બોલો છો ?'
'મારી મમ્મી બોલે છે !'


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

વેઈટર - સર! આ રહ્યો તમારો નેપકીન !
બંતા - ના, ના! મેં તો નેપકીન પ્લેટમાંથી ઉઠાવી લીધો છે.
વેઈટર - માફ કરજો સર, તમે રૂમાલી રોટલીને નેપકીન સમજીને ખિસ્સામાં મૂકી દીધી છે.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો