શનિવાર, 10 ડિસેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 199

મહિલા - ઈંસ્પેક્ટર સાહેબ, મારા પતિ શાકભાજી બનાવવા બટાકાં લેવા બજારમાં ગયા હતા, હજું સુધી પરત ફર્યા નથી.
ઈંસ્પેકટર - કોઈ વાંધો નહી, જ્યાં સુધી અમે શોધખોળ કરીએ છીએ ત્યાં સુધી બીજી શાકભાજી થી કામ ચલાવો.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - (સંગીતની મહેફિલમાં) ગાતી વખતે આ ગાયકો પોતાની આંખો કેમ બંધ કરી લે છે ?
બંતા - એ લોકો બહુ દયાળુ સ્વભાવના હોય છે, તેઓ લોકોનું દુ:ખ નથી જોઈ શકતા.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષક : 'ખુદકુશી કરલી' ઔર 'ખુદકુશી કરની પડી' બેઉ વચ્ચેનો ભેદ બતાવો.
રમેશ : પહેલાનો જવાબ બેરોજગાર અને બીજાનો શાદીશુદા….


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો