સોમવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 202

મનુએ પોતાના મિત્ર રાહુલને કહ્યું : રાહુલ, મારા મામા મોટા ચિત્રકાર છે. એ ફક્ત પોતાના બ્રશને એક ઈશારો કરે તો હસતા માણસનું ચિત્ર રડતા માણસમાં ફેરવાઈ જાય છે.
રાહુલે કહ્યું : એ કંઈ ખાસ ખૂબી ન કહેવાય ! મારી મમ્મી આવું કામ એક ઝાડુ વડે પણ કરી શકે છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક દિવસ શિક્ષકે પૂછ્યું : 'રાજુ, માણસ અને ગધેડામાં શું ફરક છે ?'
રાજુ એ કહ્યું : 'સાહેબ ! ઘણો ફરક છે. માણસને ગધેડો કહી શકાય છે. પણ ગધેડાને માણસ કહી શકાતો નથી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક વિદ્યાર્થીએ કહ્યુ - આ ખતરનાક રસ્તો છે, ખબર નહી કેમ અહીં સાવચેતીનું બોર્ડ કેમ નથી મૂક્યુ ?
તેની પાસે ઉભેલા છોકરાએ કહ્યુ - હા, આ એક ખતરનાક રસ્તો છે, અહીં સાવચેતીનુ બોર્ડ લગાવ્યુ હતુ, પણ બે વર્ષ સુધી કોઈ દુર્ધટના નથી તો તેને કાઢી નાખવામાં આવ્યુ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો