સોમવાર, 1 ઑગસ્ટ, 2011

Gujarati Joke Part - 134

ગટ્ટુ : 'મારા દાદા 90 વર્ષે પણ અઠવાડિયાના છ દિવસ કસરત કરે છે !'
ચિંટુ : 'એક દિવસનો આરામ કરે છે ?'
ગટ્ટુ : 'ના, તે દિવસે કસરત કરાવનાર ભાઈ આરામ કરે છે.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

રોગી - ડોક્ટર સાહેબ મારી મલમ પટ્ટીનો કુલ ખર્ચ કેટલો આવશે ?
ડોક્ટર - લગભગ 500 રૂપિયા.
રોગી - સારૂ થાત જો હુ મારી પત્નીને જ 200 રૂપિયા આપી દેતો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - જે દિવસથી મારી ફીયાંસીને મળીને આવ્યો છુ તે દિવસથી હું કશુ ખાઈ શકતો નથી, કે પી શકતો નથી અને હસી પણ શકતો નથી ?
બંતા - મતલબ તને તારી ફીયાંસી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે.
સંતા - નહી....... કારણકે એક જ મુલાકાતમાં મારો એક મહિનાનો પગાર વપરાઈ ગયો છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો