ગુરુવાર, 3 જાન્યુઆરી, 2013

Gujarati Joke Part - 344

મગન એના મિત્રનો નંબર મોબાઈલમાં સેવ કરતો હતો. વજેસિંગબાપુ જોતા હતા.
વજેસિંગબાપુ : અલ્યા શું કરે છે ?
મગન : સેવ કરું છું
વજેસિંગબાપુ : અઢીસો ગ્રામ મારીય કરજે ભેગાભેગી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બે લૂંટારૂઓ ચોરી કરીને પૈસા ગણી રહ્યા હતા. એક ચોર બીજાને બોલ્યો - ગણીશ નહી, જલ્દી કર.
બીજો બોલ્યો - પછી તુ મારી સાથે ઝગડીશ.
પહેલો બોલ્યો - ગણવાની જરૂર નથી, કાલે પેપરમાં સાચી રકમ આવી જશે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

છગન : દૂધ બગડી ન થઈ જાય એ માટે શું ઉપાય કરવો જોઈએ ?
મગન : કંઈ નહી બસ દૂધ ગટગટાવી જવાનુ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો