બુધવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2013

Gujarati Joke Part - 348

નોટબૂક : ૩૦ રુપિયા
રિફિલ : ૦૩ રુપિયા
પેન્સિલ : ૨ રુપિયા
કમ્પાસ બોકસ : ૪૦ રુપિયા

સ્કૂલ બેગ : ૧૫૦ રુપિયા
સ્કૂટી : ૨૮૦૦૦ રુપિયા
પણ હોમવર્ક ના કર્યુ હોય ત્યારે કલાસની બહાર આરામથી ઉભા રહેવાનો આનંદ : અમૂલ્ય...!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

રમણ : જો તારી પ્રેમિકા સુંદર, સમજદાર, ઘ્યાન રાખવાવાળી, ક્યારેય ગુસ્સો ના કરનારી, જલન ના કરનારી અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવનારી હોય તો તને કેવું લાગશે?
રાજુ : આ માત્ર એક અફવા છે. બીજુ કંઇ નહિ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સવાલ : દુનિયામાં પ્રથમ વાર પ્રેમની શોધ ક્યા દેશમાં થઈ હશે ?
જવાબ : ચીનમાં. કારણ કે એટલે જ તો પ્રેમમાં વોરંટી જેવું કશું હોતું નથી !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: