સોમવાર, 14 જાન્યુઆરી, 2013

Gujarati Joke Part - 347

એકવાર મગનભાઈ ટીપુ સુલ્તાનનો પેલેસ જોવા મૈસુર ગયા. ગાઈડ તેમને બધુ બતાવીને સમજાવી રહ્યો હતો. મગન થાકી ગયો તેથી એક ખુરશી પર બેસી ગયો.
ગાઈડ બોલ્યો - અરે, ભાઈ આની પર ન બેસો. આ તો ટીપુ સુલ્તાનની ખુરશી છે
મગન - બસ એ આવે ત્યાં સુધી. એના આવતા જ હું ઉઠી જઈશ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

જજ (ચોરને) : 'ભાઈ તેં શેઠજીને ઘેર ચોરી કરી હતી ?'
ચોર : 'હા, સાહેબ.'
જજ : 'કેવી રીતે કરી હતી ?'
ચોર : 'રહેવા દો ને સાહેબ, આ ઉંમરમાં આપ ચોરીના ગુણ શીખીને શું કરશો ?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પુત્ર : 'કાયદો પુરુષોને બે પત્ની કરવાની કેમ ના પાડે છે ?'
પિતા : 'બેટા, જેને રક્ષણની જરૂર છે તેને કાયદો આ રીતે રક્ષણ આપે છે !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો