ગુરુવાર, 10 જાન્યુઆરી, 2013

Gujarati Joke Part - 345

સંતા (ફોન પર) - મા, ખુશખબર છે.
માં - બોલ બેટા.
સંતા - અમે 2 થી 3 થઈ ગયા છે.
માઁ - ખૂબ ખૂબ વધાઈ, છોકરો થયો કે છોકરી.
સંતા - ના છોકરો કે છોકરી, મેં બીજા લગ્ન કરી લીધા છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

નાસાએ નટુ-ગટુને ચંદ્ર પર મોકલ્યા.
પરંતુ રોકેટ ઊડીને થોડીવારમાં પાછું આવ્યું.
નાસાએ બંનેને પૂછ્યું : 'કેમ પાછા આવ્યા ?'
નટુ-ગટુ બોલ્યાં : 'અમે તો ભૂલી ગયા હતા. આજે તો અમાસ છે. ચંદ્ર ક્યાંથી હોય ?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા એક દિવસ બંતા ડોક્ટર પાસે ગયો બંતા ડોક્ટરે તેને તપાસતાં કહ્યુ કે - તને જોઈને લાગે છે કે દેશમાં દુકાળ પડ્યો છે.
સંતા બોલ્યો - અને ડોક્ટર સાહેબ તમને જોઈને સમજાય છે કે દુકાળ કેમ પડ્યો છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: