રવિવાર, 20 જાન્યુઆરી, 2013

Gujarati Joke Part - 350

એક સરકારી ઓફિસમાં સંતા અને બંતા બે નવા કર્મચારીઓ વાતો કરી રહ્યા હતા. સંતાએ કહ્યુ - 'મારુ ફેમિલી અલાઉંસ વધારવા માટે મારા બાળકોની સંખ્યા ત્રણ લખાવી દીધી છે.
બંતા - અરે ઓછામાં ઓછી પાંચ તો લખવી હતી મેં તો સાત લખી છે.
સંતા - તારી વાત જુદી છે તુ પરણેલો છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પરીક્ષામાં પ્રશ્ન : "પેટનું કાર્ય જણાવો."
ગટુનો ઉત્તર : "પૅન્ટને પકડી રાખવાનું."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતાસિંહ 100 વોટના બલ્બ પર પિતાજીનું નામ લખી રહ્યો હતો.
કોઈએ પૂછ્યું : 'ક્યા કર રહે હો ?'
સંતાસિંહ : 'બાપ કા નામ રોશન કર રહા હું !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 ટિપ્પણીઓ: